Reference: +7 (495) 870-67-00
Fax: +7 (495) 870-68-71
Public Department: +7 (495) 587-88-89, ext. 1190, 1191, 1192.
The nearest metro stations: Kitay-Gorod, Lubyanka, Ploshchad' Revolyutsii